+++ 65 jaar Kumpulan Tiga Serangkai +++

18 Juni 2016

Zaterdag 18 juni a.s. vieren wij ons 65 jarig bestaan van onze vereniging Tiga Serangkai (Waai - Kaibobo - Suli)
Hiervoor willen wij u als bestuur van de Kumpulan hartelijk voor uitnodigen.


Zo is er op de dag een zeskamp, een springkussen voor de kleintjes, samenzang, kateredji, lelang, gezamenlijk eten en de avond wordt muziekaal verzorgt door de "Bandje van Stavoren"

 

Voor het dagprogramma zijn er geen kosten voor u aan verbonden.
Wel zal er voor het avondprogramma entree worden geheven.

 

Om u niet al te vroeg maar dat u uitgerust op de dag verschijnt, willen wij u graag ontvangen op 18 juni 2016 om 11.00 uur in het stichtingsgebouw Molo-Oekoe te Bovensmilde.

 

Middagprogramma:  

11:00 uur Ontvangst met luchpakketten

13:00 uur Muzikale opening

13:30 tot 17:00 uur

  • 6 kamp (met Molukse onderdelen)
  • Voor de kleintjes een springkussen
  • (Amerikaanse) Lelang

 

Avondprogramma: 

20:00 uur Start feestavond met:

 

  • Het Groot-Tiga Serangkai Koor
  • Bandje van Stavoren
  • Zanggroep Gosepa
  • Dominggus Manuputty
  • DJ Impulz

 

Entree € 8,00/

kinderen t/m 12 jaar  € 5,00 

 

Organisatie: Comité 65 jaar KTS

 

 

MEI 2016

 

Het comité 65 jaar KTS is in volle voorbereiding voor 18 juni en willen graag het volgende bij onze leden onder de aandacht brengen 

 

 

 

 

OPROEP:

* Wij zijn op zoek naar oude foto’s van de Kumpulan Tiga Serangkai uit periode Schattenberg en Assen/Bovensmilde
Deze foto’s worden verwerkt in een filmpje dat die dag ook vertoond wordt.  Foto’s graag uiterlijk eind mei versturen naar Willem Hully : asampedis@gmail.com
 
* De kookgroep (o.l.v. Ita Polnaya, Lena Scholing en Monica Pattimukay) kan heel goed hulp gebruiken bij de 
voorbereidingen van de warme maaltijden) Wij doen hierbij een oproep aan alle usi’s en tantes om deze groep te komen
versterken. Donderdag 16 juni start men met de voorbereidingen in huize Polnaya-Noya, .
Verdere informatie via Ita  Polnaya
 
* Ook de werkgroep Facilitair binnen ( coordinator Octo Tahitu) is op zoek naar vrijwilligers die ons ( vanaf vrijdagavond tot zaterdagavond) kunnen helpen met diverse hand- en spandiensten. Opgave via enjamisha@gmail.com


Er komt een medewerkers vergadering waarin het comité een briefing geeft over de diverse werkzaamheden, het dag-programma. Datum wordt z.s.m. bekendgemaakt.


AANKONDIGING:

Een groot samenzang bij de opening van de feestavond 18 juni 2016

o.l.v. oom Paul Saimima en oom Annis Latumalissa gaan we 1 of 2 keer in Molo Oekoe repeteren
Vervolgens wordt er aan het eind v/d/ middag ( na de gezamenlijke maaltijd)  een ‘generale repetitie’ gehouden, waarbij alle deelnemers van het middagprogramma worden uitgenodigd om zich erbij aan te sluiten.


De melodie van het lied is bij ieder van ons wel bekend, alleen de tekst zal over ( 65 jaar) Kumpulan Tiga Serangkai gaan.
Zodra de songtekst gereed is zal deze ook op de site geplaatst worden, zodat de kumpulan-leden van verre, ook alvast kunnen voorbereiden op het lied.
Ook de repetitie-data zal op de site geplaatst worden.

 
Dengan hormat jang patut / Met vriendelijke groet
  

Otjep Hully (comité 65 jaar KTS )

MEI 2016 

 

Uitnodiging 65 jaar Kumpulan Tiga Serangkai

 

  

 

 

 

Geachte leden Kumpulan Waai, Hena Poput en Lorihua,

 

Zoals u bekend hopen wij 18 juni 2016 a.s. ons 65 jarig bestaan te vieren van vereniging Tiga Serangkai.

 

Hiervoor willen wij u als bestuur en lid van de Kumpulan hartelijk voor uitnodigen.

 

Zo is er op de dag een zeskamp, een springkussen voor de kleintjes, samenzang, kateredji, lelang, gezamenlijk eten en de avond wordt muzikaal verzorgt door de band van Stavoren.
Genoeg reden om hier met grote aantallen bij aanwezig te zijn.

 

Graag willen wij u vragen een team(s) te formeren die  deelneem(t)en aan de zeskamp.

 

De namen van de deelnemers per teams kunt u rechtstreeks aanmelden s.scholing@home.nl wilt u dit z.s.m. doch uiterlijk 15 mei 2016 ons laten weten.

 

Een inbreng van uw kant is van harte welkom bv. tifagroep of menarigroep laat dit dan ook weten zodat dit in het programma kan worden opgenomen.

 

Informatie omtrent 18 juni kunt u verder  via de site www.tigaserangkai.jimdo.com  en via onze Facebook pagina (Kumpulan Tiga Serangkai) volgen.

 

Voor het dagprogramma zijn er geen kosten voor u aan verbonden.

 

Wel zal er voor het avondprogramma entree worden geheven.

 

Graag willen we  de namen van de bestuursleden ontvangen die op die dag/avond aanwezig zullen zijn.

 

Ook zouden wij het op prijs stellen, dat u als bestuur, zorgt draagt voor cadeaus voor de lelang.

 

Alvast bedankt.

 

 

 

Om u niet al te vroeg maar dat u uitgerust op de dag verschijnt hebben wij de tijd aangepast en willen u graag ontvangen op 18 juni 2016 om 11.00 uur in het stichtingsgebouw Molo-Oekoe te Bovensmilde.

 

 

 

Namens het bestuur van Kumpulan Tiga Serangkai.

 

 

 

 

 

S. Scholing

 

De prijswinnaars zijn bekend!

 

De trekking van de Grote Loterij heeft gisteren plaatsgevonden tijdens ons Eindejaarsborrel. 

 

1e prijs: Fam. Wim Siahaya
2e prijs: Pasquelita Pelupessy
3e prijs: E. Bolt

 

Alle prijswinnaars, van harte gefeliciteerd met jullie gewonnen prijzen.

Grote Loterij t.b.v. 65 jarig bestaan Kumpulan Tiga Serangkai


De Loterij met trekking op 20 december 2015 is geheel t.b.v.

het 65 jaar bestaan van de Kumpulan Tiga Serangkai.

De loten worden verkocht door verschillende leden van KTS. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met onderstaand telefoonnummer of mailen 


Wij vermelden de uitslag op deze pagina.