Geschiedenis

"Voordat er oorlogen kwamen in de 17e eeuw waren er op de Molukken al ontmoetingen tussen de dorpen Waai, Kaibobo en Suli

Er ontstond een verbond. Dit verbond, in de vorm van de Pelaschap, hield in dat zij elkaar plechtig beloofden om naar elkaar om te kijken in moreel en materieel opzicht.

Tijdens de oorlogen die daarop volgden waren de dorpen eensgezind en ondersteunden zij elkaar…”

 

Deze geschiedenis gaat verder en heeft een diepere betekenis.

De basis en belofte door onze voorouders waren gelegd om blijvend naar elkaar om te kijken en is in Nederland nog steeds geldend.

 

In 1951, in het voormalig kamp Schattenberg (Westerbork), namen onze ouders (opa's/oma's, 1e generatie) uit de dorpen Waai, Suli en Kaibobo het iniatief om de Kumpulan Tiga Serangkai (KTS) op te richten.

 

De kumpulan is opgericht voor de afstammelingen uit deze drie dorpen en voor diegene die zich hieraan verbonden voelen, wonende in Assen en Bovensmilde e.o